Våra stadgar antagna på vårt konstituerande årsmöte 22 mars 2016 kan du i sin helhet läsa här:

                      Stadgar för Rock Everybody 

 

Medlemmarnas personuppgifter behandlas enligt EU:s dataskyddsförordning, GDPR.    

                     GDPR för Rock Everybody