Gunilla Johansson Ordf      073-6503366      gunilla.e.johansson@gmail.com 

Maud Fahlgren        v Ordf  073-693 9650     fahlgrenmaud@gmail.com         

Birgitta Wiklander  Kassör 070-299 1729

Elsa Åström              Sekr     070-2488610       elsa.astrom@gmail.com

Birgitta Selldén                      070-584 5028     b.sellden@tele2.se

Willy Berg                               076-211 9989       willy.gf.berg@gmail.com

Örjan Widmark                      070-687 0997     orjan.widmark@gmail.com

Per-Olof Stenborg     Suppl  070-255 4125      stenborg.po@gmail.com

Maj-Lis Johansson   Suppl  070-667 8191    majlis.johansson52@gmail.com 

Lars Jauring              Adj.      070-3336870      lars.jauring@vasteras.se

 

Revisorer:

Christer Bäckström                070-5378937     christer.backstrom@telia.com 

Ragnhild Wallberg                 070-9522093  

 

Valberedning

Göran Kihl                                 073-9106000     kihlscript@gmail.com

Kerstin Andersson                   073-0448215     119@bredband.net 

Elisabeth Granberg                 021-333 127        elisabeth.granberg@live.se