Repetitionstider

    

Vi tränar alltid på Växhuset, tisdagar kl 14.00-16.00
så ser du inget annat så är det det som gäller! 

 

Kommande körövningar 2019:

 

V15        9/4 

V16       16/4      Påsklov, ingen körträning
V17       23/4
V17       25/4      Föreställning hos SPF kl 14.00   Program
V18      30/4      Ingen körträning. Individuell sång runt brasorna. 
V19         7/5      Anti-aging med Susanne Carlström 
V20       14/5
V21        21/5     Vårfest!        Programmet. 

 

 

Hösten 2019:

 

V34        20/8     Första samling efter sommaren

                 24/8    Körfesten i Skinnskatteberg

 

 

                            

 

 

 

          

 

 

 

Senaste ändrad  2019-04-02